Genealogische Vereniging GOLSE-GENEN
Copyright © 2009 by Genealogische vereniging "Golse Genen"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: pietdam@home.nl
Besloten Ledenwebsite
Agenda & Evenementen
Laatste wijziging op 10 maart 2024
Populaire Items
Database, Foto's, Bidprentjes en Bibliotheek
© Genealogische vereniging "Golse Genen"   opgericht 5 december 2009   Handelsregister KvK 17273851

Het werkgebied van "Golse Genen" is Tilburg en Turnhout en alles wat daarom heen en tussen ligt.
Webmaster: Piet Dam.
Aanmelding voor
het lidmaatschap
Onze
fotogalerij
Onze
bidprentjes
Als lid krijg je via de besloten ledenwebsite toegang tot de Ledenadministatie, Jaarverslagen Digitale bibliotheek, databasis en Bidprentjes
Onze sponsors
Waarom een afgeschermde website uitsluitend toegankelijk voor onze leden?

De Wet bescherming Persoonsgegevens staat ons niet toe om de gegevens van nog in leven zijnde personen te publiceren op het internet. In onze databases gaat het hierbij om meer dan 559.000 personen.
De leden van “Golse Genen” kunnen deze gegevens inzien op een afgeschermde zusterwebsite.(zie in het menu: Naar de besloten ledenwebsite.).
Er zijn natuurlijk meer voordelen verbonden aan het lidmaatschap van “Golse Genen”, bijvoorbeeld: de zeer omvangrijke genealogie-bibliotheek op deze afgeschermde website.
Het lidmaatschap van “Golse Genen” kost slechts 18 euro per jaar. U kunt zich aanmelden als lid van “Golse Genen” door in het menu op “Aanmelding voor het lidmaatschap” te klikken.
Elke eerste dinsdag van de maand van 13.30 -16.00 uur verzorgen Frans van Dijk en Piet Dam het genealogies spreekuur in de bibliotheek in het cultuur centrum Jan van Besouw
Bij Vimexx een eigen website, met eigen .nl domein naam en met maar liefst 2Gb SSD-harddiskruimte een heel jaar lang voor nog geen 8 euro (incl. BTW) Klik op logo.
DE BELANGRIJKSTE HULPMIDDELEN VOOR GENEALOGEN

Het (gratis) programma om uw genealogische gegevens thuis te bewerken op uw computer
TNG (The Next Generation) is naar onze mening het
softwarepakket dat bij uitstek geschikt is om uw
genealogische database op het internet te publiceren.

Prijs voor leden $ 22,99 en voor niet-leden $ 32,99.


Het bestuur van de genealogische vereniging “Golse Genen”

Voorzitter:             Frans van Dijk,                     06-39104374

Secretaris:            Chrétien Robben,                 013-5346568

Penningmeester:   Joep van Dooren,                 013-5421541

Webmaster:          Piet Dam,                            013-5346155
                                             
Communicatie:      Leon de Jong,                      06-51181185                      
fr.vandijk@gmail.com
pietdam@home.nl
chretienrobben@home.nl
jvdooren@scarlet.nl

web page hit counters codes Free
<>
Dinsdag 5 maart 2024 van 13.30 tot
16.30 inloopspreekuur.
Stamboomonderzoek in samenwerking met Bibliotheek Goirle en vereniging Golse-Genen
Locatie Bibliotheek in het Cultureelcentrum Jan van Besouw Kloosterstraat 22 Goirle
Wij staan voor U gereed om alle vragen over stamboomonderzoek (Genealogie) zo goed mogelijk te
beantwoorden o.a
Hoe te beginnen met het uitwerken van een stamboom.
Welke computerprogramma’s zijn er beschikbaar (betaald of gratis) Hoe te zoeken op genealogische sites en in
archieven.
En alle andere vragen die betrekking hebben op stamboomonderzoek.
De vereniging Golse-Genen heeft ten doel het voor de toekomst veiligstellen van genealogische gegevens in de
ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verzamelen, onderhouden en opslaan van data, in de meest uitgebreide
zin, het beheren van een website, het verzorgen van publicaties en bijeenkomsten alsmede door het bevorderen van
belangstelling voor de genealogie.
Frans van Dijk en Piet Dam i.s.m. Bibliotheek Goirle.
De contributie voor 2023 (à € 18,00) hoort volgens het reglement voor 31 dec. 2022 betaald te zijn.
Vooruitbetaling dus vóór 2023

Betaal zo snel mogelijk uw contributie op rekening NL46ABNA0130959529 t.n.v. "JJFM van Dooren", zodat wij kunnen blijven doorgaan met het houden van lezingen en het onderhouden van de website.
Let op het rekeningnummer dat is veranderd!!!!

Namens het bestuur van de vereniging,

Joep van Dooren.
penningmeester.
Dinsdag 5 maart 2024 van 13.30 tot 16.30 inloopspreekuur in de Bibliotheek Jan van Besouwhuis.

Vessum de Kempen
bidprentjes
dejongtuinen@hotmail.com
Lezingen Guldenakker
20 februari 19.30
Volg ons ook op Facebook:
Golse-Genen Genealogische vereniging   
 
Lezingen Guldenakker
20 februari 19.30


De adel in Noord-Brabant 1814-1918
In 2015 verscheen mijn proefschrift De adel in Noord-Brabant, 1814-1918. Groepsvorming,
adellijke levensstijl en regionale identiteit. Het behandelt een groep mensen die zowel in de
geschiedschrijving over Brabant als die over de adel onder de radar gebleven is. In de lezing
breng ik deze ‘vergeten’ groep onder de aandacht.
De lezing bestaat uit twee delen. In het eerste deel schets ik de achtergrond waartegen en de
context waarin de adel in Noord-Brabant tot stand kwam. Dit deel start met een inleiding over
de koninkrijksadel, waarin wordt ingegaan op de volgende vragen: Waarom? Hoe? Wat? en
Einde? Daarna zomen we in op Noord-Brabant en zien we hoe in deze provincie de
koninkrijksadel vorm kreeg. Dit verhaal illustreer ik zo veel mogelijk met voorbeelden van
edelen die afkomstig waren uit of gewoond hebben in de regio waar de lezing gehouden wordt.
Het tweede deel van de lezing gaat over het leven van de adel. We kunnen dan denken aan de
rol die het huwelijk en de daaruit resulterende huwelijksnetwerken daarin speelden of de
omgang met elkaar in verenigingen en sociëteiten. Een deel van de adel in onze provincie
kunnen we rekenen tot de landadel en over het leven van de Brabantse landedelman als jager,
lokale of regionale ‘heer’ of bewoner van zijn huis en landgoed valt genoeg te vertellen. Dit deel
van de lezing kent geen ‘vaste’ inhoud maar wordt zoveel mogelijk aangepast aan de locatie
waar de lezing wordt gehouden, zodat, indien mogelijk, lokale en regionale edelen figureren in
het verhaal.

Klaasje Douma is werkzaam geweest in de administratieve en automatiseringssector.
Daarnaast heeft ze in haar vrije tijd Cultuurwetenschappen gestudeerd aan de Open
Universiteit. Deze studie heeft ze afgesloten met een scriptie over de bewoners van het kasteel
in haar woonplaats Heeze. Daarna startte ze met een promotieonderzoek aan de Tilburg
University en promoveerde in december 2015 op een proefschrift over de adel in Noord-
Brabant in de periode 1814-1918. Ze maakt al een flink aantal jaren deel uit van het bestuur
van de heemkundekring in Heeze en sinds enige jaren ook van het bestuur van de Historische
Vereniging Brabant. Namens die vereniging participeert ze tevens in de redactie van het
Noordbrabants Historisch Jaarboek. Ze is ook lid van de redactie van de Heemkronyk, het
periodiek van de heemkundekring, en schrijft regelmatig artikelen voor dit blad. Ze heeft de
eindredactie verzorgd voor diverse uitgaven van de heemkundekring, waaronder een
historische tocht door Heeze en door Geldrop en Zesgehuchten.