Genealogische Vereniging GOLSE-GENEN
Copyright © 2009 by Genealogische vereniging "Golse Genen"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: pietdam@home.nl
Besloten Ledenwebsite
Database, Foto's, Bidprentjes en Bibliotheek
© Genealogische vereniging "Golse Genen"   opgericht 5 december 2009   Handelsregister KvK 17273851

Het werkgebied van "Golse Genen" is Tilburg en Turnhout en alles wat daarom heen en tussen ligt.
Webmaster: Piet Dam.
Aanmelding voor
het lidmaatschap
Onze
fotogalerij
Onze
bidprentjes
Als lid krijg je via de besloten ledenwebsite toegang tot de Ledenadministatie, Jaarverslagen Digitale bibliotheek, databasis en Bidprentjes
Onze sponsors
Waarom een afgeschermde website uitsluitend toegankelijk voor onze leden?

De Wet bescherming Persoonsgegevens staat ons niet toe om de gegevens van nog in leven zijnde personen te publiceren op het internet. In onze databases gaat het hierbij om meer dan 94.000 personen.
De leden van “Golse Genen” kunnen deze gegevens inzien op een afgeschermde zusterwebsite.(zie in het menu: Naar de besloten ledenwebsite.).
Er zijn natuurlijk meer voordelen verbonden aan het lidmaatschap van “Golse Genen”, bijvoorbeeld: de zeer omvangrijke genealogie-bibliotheek op deze afgeschermde website.
Het lidmaatschap van “Golse Genen” kost slechts 18 euro per jaar. U kunt zich aanmelden als lid van “Golse Genen” door in het menu op “Aanmelding voor het lidmaatschap” te klikken.
Bij Vimexx een eigen website, met eigen .nl domein naam en met maar liefst 2Gb SSD-harddiskruimte een heel jaar lang voor nog geen 8 euro (incl. BTW) Klik op logo.
Disclaimer
Algemeen
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel de  Golse Genen ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verstrekken, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. De Golse Genen behoudt zich bovendien het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, wijzigingen in de informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie uit deze website en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Vragen, oproepen of links van derden naar een of meer pagina’s met een inhoud die afbreuk doet of zou kunnen doen aan het functioneren van de Golse Genen en/of de activiteit(en) van de Golse Genen worden verwijderd. De eigenaar van een dergelijke vraag, oproep of link kan aangesproken worden voor de schade die de Golse Genen en/of haar medewerkers door zijn of haar activiteit(en) al heeft ondervonden, ondervindt of in de toekomst nog zal ondervinden.

Externe links
Onze website bevat links naar andere sites. De Golse Genen zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en inhoud van die sites.

Copyright
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de Golse Genen.

Foutmeldingen website
Als een webpagina, plaatje of e-mail adres het niet doet, dan willen we graag dat je dit probleem doorgeeft aan de webmaster. Ook voor andere technische problemen kun je terecht bij de webmaster.

Vragen?
Als je vragen hebt over aansprakelijkheid, dan kun je per e-mail contact opnemen met de webmaster.
aaverhoeven55@gmail.com
aaverhoeven55@gmail.com
aaverhoeven55@gmail.com

Vessum de Kempen
bidprentjes