Genealogische Vereniging GOLSE-GENEN
Copyright © 2009 by Genealogische vereniging "Golse Genen"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: pietdam@home.nl
Besloten Ledenwebsite
Database, Foto's, Bidprentjes en Bibliotheek
© Genealogische vereniging "Golse Genen"   opgericht 5 december 2009   Handelsregister KvK 17273851

Het werkgebied van "Golse Genen" is Tilburg en Turnhout en alles wat daarom heen en tussen ligt.
Webmaster: Piet Dam.
Aanmelding voor
het lidmaatschap
Onze
fotogalerij
Onze
bidprentjes
Als lid krijg je via de besloten ledenwebsite toegang tot de Ledenadministatie, Jaarverslagen Digitale bibliotheek, databasis en Bidprentjes
Onze sponsors
Waarom een afgeschermde website uitsluitend toegankelijk voor onze leden?

De Wet bescherming Persoonsgegevens staat ons niet toe om de gegevens van nog in leven zijnde personen te publiceren op het internet. In onze databases gaat het hierbij om meer dan 94.000 personen.
De leden van “Golse Genen” kunnen deze gegevens inzien op een afgeschermde zusterwebsite.(zie in het menu: Naar de besloten ledenwebsite.).
Er zijn natuurlijk meer voordelen verbonden aan het lidmaatschap van “Golse Genen”, bijvoorbeeld: de zeer omvangrijke genealogie-bibliotheek op deze afgeschermde website.
Het lidmaatschap van “Golse Genen” kost slechts 18 euro per jaar. U kunt zich aanmelden als lid van “Golse Genen” door in het menu op “Aanmelding voor het lidmaatschap” te klikken.
Bij Vimexx een eigen website, met eigen .nl domein naam en met maar liefst 2Gb SSD-harddiskruimte een heel jaar lang voor nog geen 8 euro (incl. BTW) Klik op logo.

AANMELDING VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN "GOLSE GENEN"
Stuur een Email naar jvdooren@scarlet.nl met onderstaande gegevens.

Achternaam
Voorvoegsel
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geboorteplaats
Geboortedatum
Adres (Straatnaam en nummer)
Postcode
Woonplaats
Land
Email adres
Kies zelf uw wachtwoord
Website
Geslacht Man/Vrouw
Telefoonnummer
Het banknummer hoeft vooralsnog niet ingevuld te worden, omdat de automatische incasso nog niet aktief is!
Hij/zij meldt zich hierbij aan voor het lidmaatschap van de genealogievereniging "Golse Genen" tegen een contributie van 18 euro per jaar.
Leden die buiten de EU (Europese Unie) wonen zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Hij/zij verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de "Disclaimer", alsmede van de statuten van de vereniging en van de voorwaarden welke aan het lidmaatschap verbonden zijn.
Hij/zij zal de verschuldigde contributie meteen overmaken naar
ABN-Amrobank  NL46 ABNA 0130 9595 29 t.n.v. JJFM van Dooren te Goirle.
Na ontvangst van dit bedrag zal uw lidmaatschap geactiveerd worden en ontvangt men een
wachtwoord om in te kunnen loggen op de besloten ledenwebsite.
Vessum de Kempen
bidprentjes