Genealogische Vereniging GOLSE-GENEN
Copyright © 2009 by Genealogische vereniging "Golse Genen"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: pietdam@home.nl
Besloten Ledenwebsite
Agenda & Evenementen
Populaire Items
Database, Foto's, Bidprentjes en Bibliotheek
Laatste wijziging op 11 september 2019
© Genealogische vereniging "Golse Genen"   opgericht 5 december 2009   Handelsregister KvK 17273851

Het werkgebied van "Golse Genen" is Tilburg en Turnhout en alles wat daarom heen en tussen ligt.
Webmaster: Piet Dam.
Aanmelding voor
het lidmaatschap
Onze
fotogalerij
Onze
bidprentjes
Onze
databanken
Als lid krijg je via de besloten ledenwebsite toegang tot de Ledenadministatie, Jaarverslagen Digitale bibliotheek, databasis en Bidprentjes
Onze sponsors
Waarom een afgeschermde website uitsluitend toegankelijk voor onze leden?

De Wet bescherming Persoonsgegevens staat ons niet toe om de gegevens van nog in leven zijnde personen te publiceren op het internet. In onze databases gaat het hierbij om meer dan 94.000 personen.
De leden van “Golse Genen” kunnen deze gegevens inzien op een afgeschermde zusterwebsite.(zie in het menu: Naar de besloten ledenwebsite.).
Er zijn natuurlijk meer voordelen verbonden aan het lidmaatschap van “Golse Genen”, bijvoorbeeld: de zeer omvangrijke genealogie-bibliotheek op deze afgeschermde website.
Het lidmaatschap van “Golse Genen” kost slechts 18 euro per jaar. U kunt zich aanmelden als lid van “Golse Genen” door in het menu op “Aanmelding voor het lidmaatschap” te klikken.
Elke eerste dinsdag van de maand verzorgen Frans van Dijk en Piet Dam het genealogies spreekuur in de bibliotheek in het cultuur centrum Jan van Besouw
Bij Vimexx een eigen website, met eigen .nl domein naam en met maar liefst 2Gb SSD-harddiskruimte een heel jaar lang voor nog geen 8 euro (incl. BTW) Klik op logo.
DE BELANGRIJKSTE HULPMIDDELEN VOOR GENEALOGEN

Het (gratis) programma om uw genealogische gegevens thuis te bewerken op uw computer
TNG (The Next Generation) is naar onze mening het
softwarepakket dat bij uitstek geschikt is om uw
genealogische database op het internet te publiceren.

Prijs voor leden $ 22,99 en voor niet-leden $ 32,99.


Het bestuur van de genealogische vereniging “Golse Genen”

Voorzitter:             Joep van Dooren,                 013-5421541
                                        
Secretaris:            Frans van Dijk,                     013-8504652

Penningmeester:   Arnaud Verhoeven,               013-5800378
                               
Webmaster:          Piet Dam,                             013-5346155
                                             
Communicatie:      Chrétien Robben,                  013-5346568
                           
aaverhoeven55@gmail.com
fr.vandijk@gmail.com
pietdam@home.nl
chretienrobben@home.nl
jvdooren@scarlet.nl

web page hit counters codes Free
<>
1 oktober 2019, 13.30 - 16.30uur.
Stamboomonderzoek in samenwerking met Bibliotheek Goirle en vereniging Golse-Genen
Locatie Bibiliotheek in het Cultureelcentrum Jan van Besouw Kloosterstraat 22 Goirle
Wij staan voor U gereed om alle vragen over stamboomonderzoek (Genealogie) zo goed mogelijk te
beantwoorden o.a
Hoe te beginnen met het uitwerken van een stamboom.
Welke computerprogramma’s zijn er beschikbaar (betaald of gratis) Hoe te zoeken op genealogische site’s en in
archieven.
En alle andere vragen die betrekking hebben op stamboomonderzoek.
De vereniging Golse-Genen heeft ten doel het voor de toekomst veiligstellen van genealogische gegevens in de
ruimste zin van het woord.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het verzamelen, onderhouden en opslaan van data, in de meest uitgebreide
zin, het beheren van een website, het verzorgen van publicaties en bijeenkomsten alsmede door het bevorderen van
belangstelling voor de genealogie.
Frans van Dijk en Piet Dam i.s.m. Bibliotheek Goirle.
Enkele leden hebben hun contributie voor 2019 reeds voldaan, voor hen is het onderstaande niet van toepassing.
Voor alle andere leden (binnen de EU) geldt :
Betaal zo snel mogelijk uw contributie op rekening NL08ABNA0819002941 ten name van "De Golse Genen", zodat wij kunnen blijven doorgaan met het houden van lezingen en het in stand houden van de website.
Let op het rekeningnummer dat is veranderd!!!!

Namens het bestuur van de vereniging,

Arnaud Verhoeven
penningmeester.


17 september 2019 om 20.00 uur
lezing in de Guldenakker
Lezing 17 september 2019
om 20.00 uur
"Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen"
Belicht door de Deurnese dokter Hans van den Broek

De “vrouwelijke” zaken uit de geneeskunde van de afgelopen
eeuwen. Hij zal onderwerpen als de leeftijd waarop men trouwde en hoe men aan geboortebeperking deed of althans probeerde te doen, belichten.
Hierbij krijgt U veel niet eerder gehoorde wetenswaardigheden over
zwangerschap en bevalling te horen. En natuurlijk worden ook de kennis en de taken van de vroedvrouw belicht zoals het opsporen van vaders van onwettige kinderen. Daarnaast zullen de opvattingen over de hygiëne bij kinderen U misschien lichte rillingen bezorgen. Neemt U de zakdoekjes met odeklonje maar mee. Want wat te denken van het gebruik tot pakweg 1925 om kinderen zo stevig in te bakeren dat ze amper nog konden bewegen. Ze werden er wel mooi rustig van en het zou ook helpen tegen engelse ziekte. Het voorkwam echter niet de verregaande vervuiling die het met zich meebracht. Daarnaast zullen de omgang met aandoeningen als borstkanker, baarmoederziektes en geslachtsziektes de revue passeren. Ruime aandacht is er tot slot voor de zich vaak in het geniep afspelende zaken als prostitutie, abortus, kindermoord en het te vondeling leggen van ongewenste kinderen. Hoewel dat verschijnsel getalsmatig in de grote steden vaker voorkwam is het ook in onze toenmalige plattelandsregio wel degelijk aanwezig geweest.
Zoals gebruikelijk zal het verhaal weer met de nodige illustraties en in
duidelijke taal verlucht en verteld worden.
Dankzij de hulp van mijn Deurnese heemkundevrienden heb ik weer tal van wetenswaardigheden en aardigheden aangeboden gekregen uit de archieven en U zult huiswaarts keren vol verbazing en met rode oren.
Hans van den Broek
19 november 2019 om 19.30 uur
lezing in de Guldenakker
1 oktober2019
Inloopspreekuur om 13.30 tot 16.00 Bibliotheek Jan van Besouwhuis