Brabantse genealogie

De steden Tilburg en Turnhout en alles wat daarom heen en tussen ligt

Paleis Raadhuis Tilburg

Het Paleis-Raadhuis in Tilburg is een voormalig paleis en onderdeel van het tegenwoordige gemeentehuis van de gemeente Tilburg. Het toenmalige paleis is gebouwd in opdracht van koning Willem II der Nederlanden, die zelf de eerste steen legde op 13 augustus 1847. De koning wilde in het door hem zo geliefde Tilburg een buitenresidentie hebben. Koning Willem II heeft echter nooit in het paleis gewoond. Hij stierf op 17 maart 1849, 22 dagen voor de oplevering van het paleis op 7 april 1849.[1] Het gebouw is een opvallende verschijning in het centrum van Tilburg en heeft, mede vanwege de bouwgeschiedenis, een beschermde status gekregen als rijksmonument. Menig Tilburgse trouwfoto is gemaakt op de trappen van het Paleis-Raadhuis. Koning Willem II liet het paleis in 1847 bouwen, zodat hij voortaan een buitenverblijf zou hebben in Tilburg, de stad waar hij graag was. In 1849 stierf hij, 22 dagen voordat het paleis af was. Vanaf 1864 was de Rijks Hogere Burger School gevestigd in het paleis. De bekendste leerling van die school is Vincent van Gogh, die er twee jaar studeerde. In de zuidelijke vleugel van het paleis is een reconstructie van Vincents tekenlokaal te vinden. Van 1934 tot 1936 werd het omgebouwd tot raadhuis. Omdat het gebouw door de jaren heen diverse functies heeft gehad, is er weinig over van het oorspronkelijke ontwerp. De ramen werden onder meer vervangen en de ingang is geheel in art-decostijl opgetrokken. Tegenwoordig is het een onderdeel van het gemeentehuis en is door een loopbrug verbonden met de zwarte doos. In de centrale ontvangsthal staat een marmeren borstbeeld van Koning Willem II. Vooral het art-deco trappenhuis met gebrandschilderde ramen maakt indruk. Ook de metalen klok in de centrale hal is opvallend. Op de laatste zondag van augustus wordt er jaarlijks een grote boekenmarkt gehouden op het plein voor het paleis.

"Golse Genen" heet u welkom op deze website

De database van de genealogie vereniging "Golse Genen" bevat bijna 380.000 personen waaronder meer dan 134.000 echtparen (waarvan een groot deel complete gezinnen).

Voor gegevens uit de Burgerlijke Stand gelden echter beperkingen m.b.t. de openbaarheid om de privacy van nog levende personen te beschermen.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat persoonsgegevens pas openbaar mogen worden na de volgende periodes: Geboorte gegevens na 100 jaar, huwelijks gegevens na 75 jaar en overlijdens gegevens na 50 jaar Dat betekent dat u bij het raadplegen van onze database geen levende personen zult tegenkomen of personen die niet openbaar getoond mogen worden.. Voor leden van de genealogische vereniging 'Golse Genen' gelden deze beperkingen niet. Zij hebben wel volledige toegang. Als u geen lid bent van Golse Genen heeft het dus geen zin om u voor de database te registreren. De Wet op de Privacy verbiedt ons zo'n registratie te accepteren. Als u zich aanmeld als lid van de genealogie vereniging 'Golse Genen' dan kunt u zich na het betalen van de contributie registreren voor deze database, waarna u toegang hebt tot meer dan 80.000 extra personen. Onze database was oorspronkelijk een samenvoeging van de Goirlese doop- en trouwboeken met de database van de twee oprichters van onze vereniging. Onze leden hebben deze basis daarna opgeschoond en sterk uitgebreid. Ook hebben wij veel hulp ondervonden van bezoekers aan onze website In een database van bijna 380.000 personen kan niet worden gegarandeerd dat er niet ergens een onjuistheid in voorkomt. Voor fouten in deze database kunnen wij dan ook geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van onjuistheden of indien u aanvullingen hebt.

ZOEK ADVIES

Om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen bij het zoeken in onze database kiest u [Geavanceerd zoeken]
Vergeet ook niet om de vakjes aan te vinken voor:
- Laat overleden/begraven informatie zien
- Laat partner zien (laat dubbelen zien indien van de persoon meerdere partners bekend zijn)

© Genealogische vereniging "Golse Genen" opgericht 5 december 2009 Handelsregister KvK 17273851 Het werkgebied van "Golse Genen" is Tilburg en Turnhout en alles wat daarom heen en tussen ligt ♣ Rechten op beeld- en geluidsmateriaall ♣ Cookie verklaring ♣ Bronvermeldingen ♣ Disclaimer Speciale dank zijn wij verschuldigd aan ons lid, de heer Volodja Sentchillo uit Krasnogorsk (Rusland) voor zijn jarenlange en geheel belangeloze werk verricht aan onze websites.

Het kasteel van Turnhout

Het 'kasteeltje' kende tijdens de negen eeuwen van zijn bestaan evenveel levens. Oorspronkelijk was het een jachtverblijf van de eerste hertog van Brabant. Daarna werd het impressionante bouwwerk ondermeer omgedoopt tot gevangenis, stadsmagazijn, pompiershuis en weversschool. Het kasteel laat fier de littekens van zijn rijke geschiedenis zien. Tijdens de tachtigjarige oorlog werd het getroffen door honderd kanonschoten, verloedering volgde in de achttiende eeuw en twee eeuwen later sprak men van slopen. Gelukkig kocht de provincie het kasteel en liet het restaureren door Jules Taeymans. Sinds 1936 is het een geklasseerd monument. Vandaag de dag huisvest hier het gerechtshof van Turnhout.

Wij werken samen met Versio, de voordeligste webhosting provider van de BeNeLux.

Ook u kunt hiervan profiteren als u een website wilt hosten of uw huidige website wilt verhuizen.

Click maar eens op onderstaande banner:

Leden van "Golse Genen" kunnen gratis bij ons een eigen genealogie-website verkrijgen.